OBRÓBKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA

Mechaniczne przygotowanie powierzchni pozwala odpowiednio przygotować metalowy element do dalszej obróbki. Metodą powrzechnie zalecaną jest obróbka strumieniowo-ścierna, która umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia czystości oraz określonej chropowatości powierzchni. Celem procesu obróbczego jest nie tylko pozbycie się z oczyszczanego elementu zanieczyszczeń tj. rdza, zendra czy resztki starych powłok malarskich, ale również nadanie materiałowi odpowiedniej struktury zapewniającej znakomitą przyczepność nakładanych powłok.