STUDNIE DEPRESYJNE

Modułowe elementy stalowe studni depresyjnej składające się z dwupłaszczowych elementów studni perforowanych odpowiadające charakterystyce, rodzaju i właściwościach geotechnicznych gruntu. Brak elementów wystających na zewnątrz i wewnątrz jak również nóż tnący w dolnej części studni powodujący niskie opory tarcia . Montaż studni depresyjnej wykonuje się metodą wibracyjno-wiertniczą lub studniarską. Niski ciężar w porównaniu do studni monolitycznych i betonowych, powodujący brak konieczności wykonania dróg technologicznych i użycia ciężkiego sprzętu. Wypełnieniem przestrzeni filtrów kruszywem drenażowym w miejscu montażu daje możliwość znacznej redukcji wagi elementów jak również w celu max. wydajności zmiany frakcji kruszywa nawet co 1 m. Perforacja (nacięcia lub otwory) w płaszczu zewnętrznym i wewnętrznym mogą mieć różną szerokość co umożliwia optymalne (najbardziej efektywne) wykorzystanie w zależności od warunków geologicznych. Możliwość wypełnienia studni (filtrów) kruszywem drenażowym o frakcji dostosowanej do właściwości gruntu co zabezpiecza studnię przed migracją (zamulaniem) studni . Możliwość wielokrotnego wykorzystania studni a także odzysk kruszywa drenażowego do ponownego wykorzystania Łatwość montażu i demontażu elementów studni . Możliwość wykorzystania studni na różnych budowach dzięki modułowej konstrukcji pozwalającej zwiększać bądź zmniejszać jej wysokość w zależności od potrzeb