2019

“Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Santex Kazimierz Czapka poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu szalunków cylindrycznych”

Krótki opis i cel projektu: Projekt dotyczy zakupu i instalacji urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji innowacyjnego systemu szalunków cylindrycznych.

Beneficjent:
SANTEX Kazimierz Czapka
ul. Wspólna 13 B
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-000-50-02
REGON: 690130679

Wartość projektu: 4 996 942,66 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 2 800 000,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

2017

“Rozwój przedsiębiorstwa “SANTEX” poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz rozpoczęcie produkcji innowacyjnej modułowej studni depresyjnej służącej do grawitacyjnego odwadniania wykopów”

Krótki opis i cel projektu: Projekt dotyczy budowy hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Sędziszów Małopolski oraz zakup urządzeń, które będą wykorzystywane do produkcji innowacyjnych, niespotykanych na świecie, modułowych studni depresyjnych służących do grawitacyjnego odwadniania terenu. Opracowana koncepcja nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego będzie wynikiem wdrożenia prac B+R.

Beneficjent:
Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych “SANTEX” Kazimierz Czapka
ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 8180005002
REGON: 690130679

Wartość projektu: 8 278 515,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 361 825,00 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie