ZWIJANIE BLACH CNC

Proces zwijania blach oparty jest na przetworzeniu płaskiego arkusza blachy w sekcję o przekroju kołowym, powszechnie zwaną cylindrem lub zwijką, lub przekroju stożkowym. Technologia ta wykorzystywana jest głównie do budowy zbiorników i kotłów, ale również wielu innych form o przekroju okrągłym.