Obróbka metali

CIĘCIE LASEROWE BLACH

CIĘCIE PLAZMOWE/TLENOWE BLACH

CIĘCIE RUR I PROFILI

GIĘCIE BLACH CNC

GIĘCIE RUR I PROFILI CNC

ZWIJANIE BLACH CNC

ZWIJANIE RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW CNC

SPAWANIE CNC

PROJEKOTWANIE 2D I 3D

CIĘCIE PIŁĄ TAŚMOWĄ

Malarnia proszkowa

MALOWANIE PROSZKOWE

PRZYGOTOWANIE CHEMICZNE

OBRÓBKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA

PALETA RAL

Budownictwo sanitarne

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SIECI I INSTALACJE GAZOWE

SIECI CIEPŁOWNICZE

PRZEWIERTY STEROWANE HDD

ZBIORNIKI RETENCYJNE

STACJE SUW

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIA

ŚCIANKI SZCZELNE

KOTŁOWNIE ŚREDNICH I DUŻYCH MOCY

Geotechnika


Oferowane technologie realizacji robót geotechnicznych

CFA (świdrem ciągłym) do Φ1200 [mm]

DSM (wgłębne mieszanie gruntu) do Φ2900 [mm]

FDP (pale przemieszczeniowe) do Φ600 [mm]

VDW (pale/palisady w orurowaniu) do Φ900 [mm]

Pale wielkośrednicowe "Kelly bars" do Φ1900 [mm]

Pale prefabrykowane żelbetowe/stalowe/wbijane

Pale VIBRO kolumny żwirowe/cementowo-żwirowe

Zabezpieczenia wykopów ścianki szczelne/berlińskie

Mikropale/kotwy i gwoździe gruntowe