Obróbka metali

CIĘCIE LASEROWE BLACH

CIĘCIE PLAZMOWE/TLENOWE BLACH

CIĘCIE RUR I PROFILI

GIĘCIE BLACH CNC

GIĘCIE RUR I PROFILI CNC

ZWIJANIE BLACH CNC

ZWIJANIE RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW CNC

SPAWANIE CNC

PROJEKOTWANIE 2D I 3D

CIĘCIE PIŁĄ TAŚMOWĄ

Malarnia proszkowa

MALOWANIE PROSZKOWE

PRZYGOTOWANIE CHEMICZNE

OBRÓBKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA

PALETA RAL

Budownictwo sanitarne

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SIECI I INSTALACJE GAZOWE

SIECI CIEPŁOWNICZE

PRZEWIERTY STEROWANE HDD

ZBIORNIKI RETENCYJNE

STACJE SUW

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIA

ŚCIANKI SZCZELNE

KOTŁOWNIE ŚREDNICH I DUŻYCH MOCY

Geotechnika


Oferowane technologie realizacji robót geotechnicznych

CFA (świdrem ciągłym) do Φ1200 [mm]

DSM (wgłębne mieszanie gruntu) do Φ2900 [mm]

FDP (pale przemieszczeniowe) do Φ600 [mm]

VDW (pale/palisady w orurowaniu) do Φ900 [mm]

Pale wielkośrednicowe "Kelly bars" do Φ1900 [mm]

Pale prefabrykowane żelbetowe/stalowe/wbijane

Pale VIBRO kolumny żwirowe/cementowo-żwirowe

Zabezpieczenia wykopów ścianki szczelne/berlińskie

Mikropale/kotwy i gwoździe gruntowe


Realizacje usług geotechnicznych przy wykorzystaniu sondowania kolizji i modyfikacji gruntów twardoplastycznych z recyklingiem


Prace realizujemy przy wykorzystywaniu nowoczesnego parku maszynowego, w którym znajdują się m.in.:

PALOWNICA LIEBHERR LRB 23

 • - Max moment obrotowy 300 kN/m
 • - Silnik o mocy 600 kW
 • -Podwójna głowica DBA-250 do VDW, CFA, FDP (moment obrotowy 250/110 kN/m)
 • - Wibrator LV-36 do montażu ścianek i pali wyposażony w złącze obrotowe  oraz tryb wysokiej częstotliwości pracy pow. 38 Hz
 • - Rok produkcji 2022


ŻURAW GĄSIENICOWY LIEBHERR LTR 1060

 • - Max udźwig - 60 T
 • - Wysięgnik teleskopowy o długości do 40 m
 • - Minimalny czas mobilizacji – system samobalastowania , wraz z hydraulicznie rozsuwanym podwoziem
 • - Opcja zdalnego sterownia radiowego spoza kabiny operatora
 • - Najwyższa wydajność dzięki możliwości podjazdów z ładunkiem na haku bez konieczności każdorazowej demobilizacji
 • - Rok produkcji 2022


POMPA DO BETONU LIEBHERR THS 110-D-K

 • - Max wydajność 102 m3/h
 • - Max ciśnienie podawanego betonu 75 bar
 • - Silnik o mocy 160 kW
 • - Parametry pracy kontrolowane bezprzewodowo z komputera palownicy
 • - Rok produkcji 2022


KOTWIARKA COMACCHIO MC-15P

 • - Górna głowica obrotowo- udarowa EURODRILL 10,7 kN/m
 • - Dolna głowica obrotowa EURODRILL RH 32X-  32 kN/m
 • - Maszt segmentowy 6-9 m
 • - Moc silnika 168 kW
 • - Rok produkcji 2022


ZESTAW MIESZALNIKOWO-INIEKCYJNY GERTEC IS 100EA

 • - Ciśnienie podawanego iniektu do 100 bar
 • - Wydatek do 200 l/min
 • - System pracy automatycznej z rejestracją parametrów iniekcji oraz receptur sporządzanych zaczynów
 • - Rok produkcji 2022


KAISER AQUASTAR IV Z SYSTEMEM ODZYSKU WODY

 • - Pompa ciśnieniowa o wydajności 500 l/min przy ciśnieniu 200 bar
 • - Pompa ssąca – próżniowa o wydajności 4 000 m3/h
 • - Wydajność pompy recyklingu 700 l/min
 • - zbiornik z regulowaną przegrodą 13 300 l
 • - Rok produkcji 2022