Unia Europejska
UE pasek

Obróbka metali

CIĘCIE LASEROWE BLACH

CIĘCIE PLAZMOWE/TLENOWE BLACH

CIĘCIE RUR I PROFILI

GIĘCIE BLACH CNC

GIĘCIE RUR I PROFILI CNC

ZWIJANIE BLACH CNC

ZWIJANIE RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW CNC

SPAWANIE CNC

PROJEKOTWANIE 2D I 3D

CIĘCIE PIŁĄ TAŚMOWĄ

Malarnia proszkowa

MALOWANIE PROSZKOWE

PRZYGOTOWANIE CHEMICZNE

OBRÓBKA STRUMIENIOWO-ŚCIERNA

PALETA RAL

Budownictwo sanitarne

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SIECI I INSTALACJE GAZOWE

SIECI CIEPŁOWNICZE

PRZEWIERTY STEROWANE HDD

ZBIORNIKI RETENCYJNE

STACJE SUW

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIA

ŚCIANKI SZCZELNE

KOTŁOWNIE ŚREDNICH I DUŻYCH MOCY

Produkty

STUDNIE DEPRESYJNE

SZALUNKI CYLINDRYCZNE
SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SIECI I INSTALACJE GAZOWE

SIECI CIEPŁOWNICZE

PRZEWIERTY STEROWANE HDD

ZBIORNIKI RETENCYJNE

STACJE SUW

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIA

ŚCIANKI SZCZELNE

KOTŁOWNIE ŚREDNICH I DUŻYCH MOCY

Nagłówek

• opis1

• opis2

Nasze kontrakty realizowane w ostatnich latach

Legenda

- wodociągi, stacje SUW

- sieci kanalizacyjne

- sieci ciepłownicze

- zbiorniki retencyjne

- sieci gazowe

- oczyszczalnie ścieków

- kotłownie przemysłowe