STUDNIE DEPRESYJNE

Jednym z ważniejszych wyzwań na budowie jest obniżenie poziomu wód gruntowych, który wynika z niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych lub jest następstwem intensywnych opadów deszczu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiedzieliśmy, że oferowane na rynku modele studni nie są idealne pod względem funkcjonalności, dlatego postanowiliśmy opracować projekt innowacyjnej studni depresyjnej do grawitacyjnego odwadniania terenu. Nasz produkt jest efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez nasz zespół, które potwierdziły jego wysoką funkcjonalnośćskuteczność odwadniania. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych rozwiązań dostępnych na rynku, nasza studnia pozwala na całkowity odzysk materiałów, a jej modułowa konstrukcja umożliwia również wielokrotne wykorzystanie w kolejnych pracach odwodnieniowych. Dzięki temu, że wypełnienie kruszywem następuję podczas montażu na budowie, poszczególne elementy studni niewiele ważą i pozwalają na łatwy transport, montaż i demontaż. Moduły studni posiadają perforacje o różnych szerokościach, optymalnie dostosowanych do właściwości gruntu i gramatury zastosowanych kruszyw filtracyjnych, zapewniając skuteczne odwadnianie. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie wykonać studnie o różnych średnicach i wysokościach w zależności od potrzeb.