ZWIJANIE BLACH CNC

Proces zwijania blach oparty jest na przetworzeniu płaskiego arkusza blachy w sekcję o przekroju stożkowym lub kołowym, powszechnie zwaną cylindrem lub zwijką. Etap ten, w łańcuchu produkcyjnym, podobnie, jak między innymi zwijanie rur czy profili, znajduje zastosowanie w wielu branżach. Wykorzystywany jest głównie przy budowie zbiorników i kotłów, ale również wielu innych form wymagających okrągłego przekroju.

Image

Osie 9 osi sterowanych CNC
Zdolność zwijania do 22mm grubości blachy
Zdolność podginania 30-315 mm
Długość walców 3100mm