Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży a potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług są zdobyte liczne nagrody, referencje i certyfikaty.


Zakres certyfikacji:
Wykonawstwo sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych,
gazowych wewnętrznych i zewnętrznych, C.O. i wentylacyjnych.
Usługi ogólnobudowlanej i budowa składowisk odpadów.
Roboty ziemne związane z budową dróg i autostrad.
Modernizacja i oczyszczanie obiektów melioracji wodnych.
Handel urządzeniami grzewczymi i sanitarnymi.

opis

opis

opis