Unia Europejska
UE pasek

2020

“Dotacja na kapitał obrotowy dla SANTEX Kazimierz Czapka”

Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy: wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość bezzwrotnego wsparcia: (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID- 19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) wynosi 202 235,31 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

2019

“Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Santex Kazimierz Czapka poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu szalunków cylindrycznych”

Krótki opis i cel projektu: Projekt dotyczy zakupu i instalacji urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji innowacyjnego systemu szalunków cylindrycznych.

Beneficjent:
SANTEX Kazimierz Czapka
ul. Wspólna 13 B
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-000-50-02
REGON: 690130679

Wartość projektu: 4 996 942,66 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 2 800 000,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

2017

“Rozwój przedsiębiorstwa “SANTEX” poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz rozpoczęcie produkcji innowacyjnej modułowej studni depresyjnej służącej do grawitacyjnego odwadniania wykopów”

Krótki opis i cel projektu: Projekt dotyczy budowy hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Sędziszów Małopolski oraz zakup urządzeń, które będą wykorzystywane do produkcji innowacyjnych, niespotykanych na świecie, modułowych studni depresyjnych służących do grawitacyjnego odwadniania terenu. Opracowana koncepcja nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego będzie wynikiem wdrożenia prac B+R.

Beneficjent:
Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych “SANTEX” Kazimierz Czapka
ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 8180005002
REGON: 690130679

Wartość projektu: 8 278 515,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 361 825,00 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie